Thông tin chuyển khoản của ElinerVN

Chủ TK: DINH HOANG QUAN
 Chi nhánh: Ngân hàng ACB – Trần Duy Hưng – Hà Nội
 Số TK: 9704 1620 0322 3292
 Số TK Online: 171767919
hoặc
Chủ TK: NGUYEN BICH NGOC LIEN
 Ngân hàng Vietcombank
 Số TK: 9704366810047420011
Số TK Online: 0611001932259